tratamientos para el agua

Auga, aire e superficies libres de
contaminantes coa tecnoloxía máis avanzada

QUERO ASESORAMIENTO SEN COMPROMISO

Tratamentos de desinfección

Tratamentos de desinfección para solucionar problemas de contaminación bacteriológica e vírica da auga, aire e superficies. Esterilización ultravioleta, cloración e ozono.

Sistemas de filtración

Filtración de sólidos en suspensión, sólidos disoltos, contaminación química, minerais e metais contaminantes. Tecnoloxía de membranas

Depuración de augas residuais

Xestión de augas de proceso mediante fosas sépticas, depuradoras biolóxicas, separadores de graxas e separadores de hidrocarburos

¿Auga non potable?

En ocasións nosa auga da billa cambia o seu sabor e non sabemos por que. Se identificaches problemas nunha analítica na túa auga de consumo ou crees que se produciron cambios na súa salubridade é moi importante facer probas concretas e ver como se pode solucionar.
En caso de contaminación da auga os factores adoitan ser ambientais, pero tamén existen problemas como a presenza de terra e ferro, sedimentos, dureza, pH acedo, etc. que provocan que a auga non teña bo sabor ou non sexa saudable, sen chegar a ser non potable.
Para todos estes casos, a importancia radica en estudar profundamente cada situación e tratar de buscar o tratamento para a auga máis adecuado.

  • Identificación do problema

    O noso persoal desprázase para realizar medicións e análises co fin de detectar a presenza de axentes contaminantes na auga, aire e superficies.

  • Deseño e implementación da solución

    O noso departamento técnico en base aos resultados deseña un tratamento para a auga a medida e procede á instalación da tecnoloxía necesaria

  • Seguimento

    Para a túa tranquilidade revisamos periodicamente o correcto funcionamento dos equipos e levamos a cabo o mantemento